Ga naar de inhoud

Missie en Visie MSB Gouda

MSB Gouda levert medisch specialistische kennis en kunde van kwalitatief hoog niveau en toont zich ondernemend. 

  • MSB Gouda is gelijkgericht met haar preferente partner, het Groene Hart Ziekenhuis, werkt samen met het GHZ waar mogelijk en met andere zorgaanbieders in de regio waar nodig.
  • MSB Gouda creëert een aantrekkelijk en gezond werk- en opleidingsklimaat, waarbinnen medische professionals zich ontwikkelen en optimaal richten op het verlenen van passende zorg
  • Met oog voor medisch specialistische innovatie wordt ingespeeld op de (veranderende) behoeften van patiënten, hun verwijzers en de maatschappij
  • De artsen van MSB Gouda tonen initiatief, nemen verantwoordelijkheid, hebben oog voor elkaars belangen en treden op als collectief
  • Binnen MSB Gouda wordt ondernemerschap gefaciliteerd en gestimuleerd, rekening houdend met het collectief belang

Strategische doelstellingen

Ondernemerschap

MSB Gouda speelt blijvend in op de veranderende zorgvraag door zowel vakinhoudelijk als procesmatig mee te gaan in vernieuwing (in de rol van early adapter).

Op zowel verzekerde als niet-verzekerde zorg stimuleert en ondersteunt MSB Gouda het ondernemerschap van maten en vakgroepen.

Kwaliteit

Het doel is de kwaliteit van zorg continu te verbeteren en de kwaliteit daarin meetbaar te maken.

Patiëntenzorg

Patiënt- en klantgericht met een hoog serviceniveau: een ieder werkzaam bij MSB Gouda is gastvrij en klantgericht en heeft oog voor vragen en behoeften van de patiënt, verwijzer en collega. Open, heldere en professionele communicatie ligt hieraan ten grondslag.

Door (als nodig multidisciplinair) samen te werken en aanpassing van de bedrijfsvoering op de zorgvraag zorgt MSB Gouda ervoor dat patiënten, verwijzers en collegae zich gerespecteerd voelen.

Bedrijfsvoering

MSB Gouda voldoet aan gestelde opleidingseisen en streeft naar een stimulerend werk- en opleidingsklimaat.

In het streven om optimaal aan de (veranderende) zorgvraag te voldoen, werkt MSB Gouda efficiënt en effectief. MSB Gouda werkt in netwerken samen met andere zorgaanbieders en partijen.

MSB Gouda acteert professioneel en zakelijk passend bij de relatie met zijn partners:

Voor een ieder werkzaam bij MSB Gouda gelden duidelijke en eenduidige (arbeids)voorwaarden, binnen een veilige en prettige (leer)omgeving wordt persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd en uitgegaan van duurzame inzetbaarheid.

Maten worden gestimuleerd om vanuit collegialiteit en met ondernemerschap het optimum voor het collectief na te streven. Desgewenst worden zij vanuit het collectief ondersteund bij het opzetten van nieuwe initiatieven.

Voor verwijzers en andere zorgaanbieders is MSB Gouda collegiaal, laagdrempelig benaderbaar en servicegericht.