Ga naar de inhoud

MSB Gouda zoekt lid Raad van Advies

  MSB Gouda is eind 2014 opgericht en heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig bedrijf met de nodige ambities. We leveren medisch specialistische kennis en kunde van kwalitatief hoog niveau, zijn op dat gebied leidend in de regio en tonen ons ondernemend. Met oog voor medisch specialistische innovatie wordt ingespeeld op de (veranderende) behoeften van patiënten, hun verwijzers en de maatschappij. Kenmerkend aan het MSB Gouda is het aantrekkelijke werkklimaat, de goede werksfeer en de laagdrempelige contacten.

  In de maatschap zitten ruim honderd medisch specialisten, onderverdeeld in 18 vakgroepen en 20 specialismen. Er werken een groot aantal arts-assistenten (ANIOS), een stafbureau en researchverpleegkundigen. Het bestuur van MSB Gouda bestaat uit vijf leden.

  De Raad van advies toetst zowel de huidige positionering en beleid als de toekomstige plannen en ambities en voorziet het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies. Het bestuur voorziet de Raad van Advies van relevante informatie aangaande het reilen en zeilen van de organisatie en eventuele relevante maatschappelijke ontwikkelingen.

  Vacature

  In verband met het aflopen van de termijn van één van de leden Raad van Advies, zoeken MSB Gouda en haar Raad van Advies een nieuw lid met aandachtsgebied ‘Regionale netwerkvorming en samenwerking’ per 1 januari 2022. De aanstelling is voor 3 jaar en kan eenmalig worden verlengd met een periode van 3 jaar.

  Raad van Advies

  De Raad van Advies is in 2016 in het leven geroepen en bestaat uit drie personen: een voorzitter en twee leden. De samenstelling van de Raad wordt op basis van profielen vormgegeven.

  Er wordt in principe viermaal per jaar met het MSB bestuur vergaderd. Daarnaast is er viermaal per jaar een korte telefonische/Teams informatiesessie. Desgewenst kan de advisering deels ook schriftelijk tot stand komen.

  Voor het functioneren van de Raad van Advies is een reglement opgesteld.

  Taken

  De Raad van Advies kan worden verzocht om advies en ondersteuning te bieden aan de MSB bestuurders op de navolgende terreinen (niet uitputtend):

  • Planning- & controlcyclus;
  • Patiënten perspectief;
  • Governance vraagstukken;
  • Verdien- en verdeelmodel;
  • Gelijkgerichtheid /samenwerking met GHZ;
  • Onderhandelingen met het GHZ en indirect met zorgverzekeraars;
  • Organisatie inrichting (incl. bedrijfseconomisch, fiscaal-juridisch, verdeling taken en bevoegdheden);
  • HRM beleid;
  • Ondernemerschap;
  • Contact met de leden.

  Naast gevraagde adviezen kan de Raad van Advies ook ongevraagd advies uitbrengen.

  Algemeen profiel

  • Leden hebben affiniteit met de missie/visie en doelstelling van de maatschap.
  • Leden Raad van Advies zijn inspirerend, overtuigend, ondernemend en kunnen out-of-the-box denken.
  • De leden zijn zich bewust van het maatschappelijk belang van goed georganiseerde medisch specialistische zorg en hebben daarom ook nadrukkelijk oog en aandacht voor duurzaamheid.
  • Met een positief kritische houding en op persoonlijke titel fungeren leden Raad van Advies als ‘countervailing power’ voor het bestuur MSB. Leden Raad van Advies fungeren als coach en klankbord voor de bestuursleden.
  • Ieder lid heeft voldoende kennis van het functioneren van een medisch specialist in een ziekenhuisorganisatie, of is in staat om zich dit snel eigen te maken.
  • De leden hebben een positieve houding ten opzichte van (zorg)innovatie.
  • Vanuit ieders specifieke achtergrond, competenties en expertise, dragen leden Raad van Advies bij aan een duurzaam en bestendig samenwerkingsmodel tussen de medisch specialisten aangesloten bij het MSB en het GHZ.
  • Juist evenwicht bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
  • Leden Raad van Advies zijn bekend met de Zorgbrede Governancecode, respecteren deze en handelen hiernaar.
  • Academisch werk- en denkniveau.
  • Bij voorkeur beschikt één van de leden Raad van Advies over een netwerk in de Goudse regio.
  • In Raad van Advies heeft idealiter tenminste één man en één vrouw zitting.

  Naast eerdergenoemde profiel vragen wij:

  • Strategische ervaring met bedrijfsvoering in, bij voorkeur, de zorg.
  • Aantoonbare ervaring met verandermanagement in de zorg.
  • Bij voorkeur ervaring met het organiseren van zorg op de juiste plaats als proces verantwoordelijke.

  Bezoldiging

  Leden Raad van Advies ontvangen voor de inzet van hun kennis en ervaring een marktconforme vergoeding.

  Belangstelling?

  Graag ontvangen wij uw schriftelijke motivatie en cv uiterlijk 9 januari 2022. U kunt deze sturen aan joost.warners@ghz.nl

  Houd u er rekening mee dat gesprekken worden gepland op dinsdagmiddag 18 januari 2022 te Gouda. Bij deze gesprekken zijn aanwezig: voorzitter en lid RvA, directeur en een delegatie van MSB Gouda.

  Meer informatie

  Voor meer informatie kunt u terecht bij Bas Rikken, voorzitter RvA MSB Gouda via 06 22220984 of Joost Warners, directeur MSB Gouda (joost.warners@ghz.nl), telefonisch bereikbaar via 0182 505162.